Ramazan Ufku

Zulüm, Salgın ve Ramazan

Ey, günahlarla kirlenmiş kimseleri hemen cezalandırmayan,
haddini bilmezlerin ayıplarını görmezlikten gelerek onlara mânevî
kirlerinden arınma fırsatları veren Merhametliler Merhametlisi!
Bizi günahlarla, hatalarla kirlenmekten koru; kirlendiğimizde de
mağfiret ve merhametini bizden esirgeme!
(Dua)