Ramazan Ufku

Bizim Dünyamıza Has Altın Sesler ve Sözler

 
Ramazanları anlayan insan aklı, duyan insan vicdanı, zevk eden
de insan kalbi olduğuna göre, varlığı görüp hisset- mek, duyup
değerlendirmek için göze, kulağa, mantığa, muhakemeye
ihtiyacımız olduğu gibi, Ramazanı duyup zevk et- mek için de akıl,
şuur, kalbin harekete geçirilmesine, harekete geçirilip uyanık
tutulmasına ihtiyaç hatta zaruret vardır.
(Kaos ve Ramazanlaşan Ruhlar)