Ramazan Ufku

Oruç Vaazı - 2 (5 Ekim 1979)

Oruç bir temrindir. Kişide, cismanî arzulara karşı koyma
melekesini geliştirir. İnsan oruçlu olduğu anlarda her türlü negatif
istek ve meyillere engel olmaya güç yetirdiği gibi, kazandığı bu
dirençle, oruçlu olmadığı zamanlarda da bu tür istek ve meyillere
engel olmaya güç yetirebilir. Böylece insan “helâl” endeksli bir
hayat yaşar. 
(Fasıldan Fasıla-2)