Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Meali - 22. Cüz

İşte bu da bir feyiz kaynağı ve daha önceki kitapları tasdik edici
olarak, bir de hem ehl-i Mekke’yi, hem de bütün çevresindeki
insanları uyarman için indirdiğimiz bir kitap! Âhirete iman edenler,
buna da inanırlar ve onlar namazlarını hakkıyla kılmaya devam
ederler. 
(En’âm Sûre-i Celîlesi, 6/92)