Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Meali - 27. Cüz

Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.
(Kadir Sûre-i Celîlesi, 97/1)