Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Meali - 15. Cüz

Tâ Sîn. Şunlar Kur’ân’ın ve gerçekleri açıklayan kitabın âyetleridir.
Müminler için hidayet, rehber ve müjdedir.
(Neml Sûre-i Celîlesi, 27/1-2)
***