Ramazan Ufku

Zamanı Bir Başka Duyuş

 

Oruç bir temrindir. Kişide, cismanî arzulara karşı koyma melekesini geliştirir. İnsan oruçlu olduğu anlarda her türlü negatif istek ve meyillere engel olmaya güç yetirdiği gibi, kazandığı bu dirençle, oruçlu olmadığı zamanlarda da bu tür istek ve meyillere engel olmaya güç yetirebilir. Böylece insan “helâl” endeksli bir hayat yaşar. 


(Fasıldan Fasıla-2)