Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Meali - 14. Cüz

(Onu her türlü) tenakuz ve ihtilâf dan âzâde, dosdoğru, Arabca bir
Kur’an olarak (indirdik). Tâki (küfürden) sakınsınlar.
(Zümer Sûre-i Celîlesi, 39/28)