Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Hatmi - 13. Cüz

 
Biz Kur’ân’ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o,
zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
(İsra Sûre-i Celîlesi, 17/82)