Ramazan Ufku

Oruç Vaazı - 3 (12 Ekim 1979)

Ramazanın nazlı geceleri, bütün ruhlara, gönüllere âdeta taht
kurmak üzere gelir; onda bakışlar derinleşir, muhabbetler
tebessüme inkılap eder. Sürekli iyilik duygusu soluklanır; hatta bir
ölçüde bütün kötü duygular ve tutkular baskı altına alınır; derken
herkes derecesine göre bir çeşit melekleşme yoluna girer.
(Bir Kere Daha Ramazanlaşırken)