Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Hatmi - 28. Cüz

 
Elif, Lâm, Râ. Bu, Rabb(i)lerinin izniyle insanları karanlıklardan
aydınlığa, Azîz ve Hamîd, üstün kudret sahibi ve her işi övgüye
lâyık olan Allah’ın yoluna, göklerde ve yerdeki her şeyin sahibinin
yoluna insanları çıkarman için sana indirdiğimiz bir Kitap’tır. 
(İbrahim Sûre-i Celîlesi, 14/1)