Ramazan Ufku

Oruç Vaazı - 1 (28 Eylül 1979)

Mânevî kirlerden arınmış, semavîliklere açık nezih ruhlar, bilhassa
içindeki bazı gecelerle daha bir zirveleşen bu mübarek zaman
dilimini, âdeta bir lezzet gibi duyar, bir gül gibi koklar, bir mûsıkî
gibi dinler ve bir kevser gibi yudumlarlar.
(Zamanı Bir Başka Duyuş)