Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Hatmi - 3. Cüz

 
Kur’ân okunduğunda hemen ona kulak verin, susup dinleyin ki
merhamete nâil olasınız.
(A’raf Sûre-i Celîlesi, 7/204)