Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Hatmi - 5. Cüz

 
Elif, Lâm, Mîm. Bu kitabın, âlemlerin Rabbi tarafından
indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur.
(Secde Sûre-i Celîlesi, 32/1-2)