Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Meali - 28. Cüz

Düşünüp mânasını anlamanız için Biz, onu Arapça bir Kur’ân
olarak indirdik.
(Yusuf Sûre-i Celîlesi, 12/2)
***