Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Hatmi - 14. Cüz

 
(Onu her türlü) tenakuz ve ihtilâftan âzâde, dosdoğru, Arapça bir Kur’an olarak (indirdik). Tâ ki (küfürden) sakınsınlar.
(Zümer Sûre-i Celîlesi, 39/28)