Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Meali - 12. Cüz

Biz bu Kur’ân’da, insanlar için her türlü misal ve öğüdü, farklı
üsluplarla tekrar tekrar ifade ettik. Fakat birçoğu bunları
anlamadı. Zira bütün varlıklar içinde tartışmaya en düşkün olan,
insandır.
(Kehf Sûre-i Celîlesi, 18/54)