Ramazan Ufku

Ramazan’da Gurbetten Kurbete

İçinde bulunduğumuz kutlu zaman dilimini tam duyabilmek için,
evvelâ ruh ve vicdanların gökler ötesi böyle bir mûsıkîyi ve şiiri
hissetmeye hazır olmaları lâzımdır. İç âlemleri, dış çevreleri ve
hayat televvünleri itibarıyla âfâkî ruhlar onu sadece gökte değişen
hilâller şeklinde takip ederler.
(Zamanı Bir Başka Duyuş)