Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Hatmi - 29. Cüz

 
Elif, Lâm, Râ. Bu öyle bir kitaptır ki âyetleri en kesin delillerle
desteklenmiş, sonra da güzelce açıklanmış, tam hüküm ve hikmet
sahibi, her şeyden haberdar olan (hakîm ve habîr) tarafından
gönderilmiştir. 
(Hûd Sûre-i Celîlesi, 11/1)