Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Meali - 10. Cüz

Eğer Biz bu Kur’ân’ı bir dağın tepesine indirseydik onun, Allah’a
tazimi sebebiyle başını eğip parçalandığını görürdün. İşte bunlar
birtakım misallerdir ki düşünüp istifade etmeleri için, Biz onları
insanlara anlatıyoruz.
(Haşr Sûre-i Celîlesi, 59/21)