Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Hatmi - 19. Cüz

 
 
 
 
 
 
O gün Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem): “Ya Rabbî, halkım
bu Kur’ân’ı terk edip ondan uzaklaştılar! ” der.
(Furkan Sûre-i Celîlesi, 25/30)