Ramazan Ufku

Hızır Çeşmesi ve Ramazan

Orucun ekmeli ise mide gibi bütün duyguları; gözü, kulağı, kalbi,
hayali, fikri gibi cihâzât-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç
tutturmaktır. Yani muharremâttan, mâlâyâniyâttan çekmek ve her
birisine mahsus ubûdiyete sevketmektir.
(Üstad Bedîüzzaman aleyhirrahmetü ve’l-gufran)