Ramazan Ufku

Ramazan ve İnfak

Gelin, şu ışıktan günlerin ufkumuzu sarmasını iyi bir vesile
sayarak, bütün günahlarımızdan tevbe edelim ve bir arınma süreci
başlatalım.. bundan sonra olsun, insanlara karşı saygılı davranıp,
insanî değerleri korumaya çalışalım.. fikirlere hürmet edip, kim
olursa olsun, herkesi kendi konumunda kabul edelim..
(Kendimizi Dinleme Zamanı)