Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Hatmi - 22. Cüz

 
Bu kitap; bilen, anlayan kimseler için âyetleri açıklanmış bir kitap
olup, Arap diliyle olan bir Kur’ân’dır, okunan bir derstir.
(Fussilet Sûre-i Celîlesi, 41/3)