Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Meali - 25. Cüz

De ki: “Yemin ederim! Eğer insanlar ve cinler, bu Kur’ân’ın
benzerini yapmak için bir araya toplansalar, hatta birbirlerine
destek olup güçlerini birleştirseler bile, yine de onun gibi bir Kitap
meydana getiremezler. ”
(İsra Sûre-i Celîlesi, 17/88)