Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Meali - 6. Cüz

Bütün bu Kur’ân Rabbinizden gelen basiretlerdir, gönül gözlerini
açan, gerçekleri gösteren nurlardır (delillerdir). İman edecek
kimseler için hidâyet ve rahmettir.
(A’raf Sûre-i Celîlesi, 7/203)
***