Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Hatmi - 4. Cüz

Elif, Lâm, Mîm. İşte Kitap! Şüphe yoktur onda. Rehberdir
müttakîlere.
(Bakara Sûre-i Celîlesi, 2/1-2)