Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Meali - 26. Cüz

Ve yine, ilimden nasibi olanların bu Kur’ân’ın senin Rabbin
tarafından gönderilen gerçeğin ta kendisi olduğunu iyice anlayıp
da onu bütün kalbleriyle tasdik edip gönülden tazim ederek
bağlanmaları içindir. Elbette Allah iman edenleri dosdoğru yola,
isabetli tutuma yöneltir.
(Hac Sûre-i Celîlesi, 22/54)