Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Meali - 29. Cüz

Biz sana feyizli ve bereketli bir kitap indirdik ki insanlar onun
âyetlerini iyice düşünsünler ve aklı yerinde olanlar ders ve ibret
alsınlar. (Sâd Sûre-i Celîlesi, 38/29)