Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Hatmi - 8. Cüz

Ey Resûlüm! Hiç şüphe yok ki Kur’ân sana; her işi hikmet dolu
olan, her şeyi mükemmel olarak bilen Allah tarafından
verilmektedir. 
(Neml Sûre-i Celîlesi, 27/93)