Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Meali - 17. Cüz

Tâ Hâ. Kur’ân’ı sana, meşakkat çekip, bedbaht olasın diye
indirmedik.
Onu Allah’tan korkan kimse için bir öğüt olarak indirdik.
(Tâhâ Sûre-i Celîlesi, 20/1-3)