Ramazan Ufku

Yenilenme Mevsimi ve Ramazan Mukabelesi

Mübarek Ramazan ayı, bütün hayırları ve bereketleri câmîdir. Kim
Ramazan ayını çok iyi değerlendirip hayır ve bereketinden
nasipdâr olursa, bütün senesini o câmiiyet içinde geçirmeye
muvaffak olur.
(İmam Rabbanî kuddise sirruh)