Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Hatmi - 17. Cüz

 
 
 
 
Bu Kur’ân, Allah tarafından gelmeyip başkası tarafından
uydurulmuş olması asla mümkün değildir. Lâkin daha önce
indirilen kitapları tasdik eder ve farz edilen hüküm ve hakikatleri
açıklar. Onda şüphe edilecek hiçbir taraf yoktur. Rabbülâlemin
tarafından gönderilmiştir. 
(Yunus Sûre-i Celîlesi, 10/37)