Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Hatmi - 11. Cüz

Gerçekten Biz, insanlar düşünüp akıllarını başlarına alsınlar diye
bu Kur’ân’da, her türlüsünden temsiller getirdik. 
(Zümer Sûre-i Celîlesi, 39/27)