Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Hatmi - 30. Cüz

 
Allah sözlerin en güzelini indirmsiştir. Allah’ın vahiy yolu ile gönderdiği bu söz, her tarafı birbirini tutan, gerçekleri, farklı üsluplarla tekrar tekrar beyan eden bir kitaptır. Rabb(i)lerini tazim edenlerin derileri onu okuyup dinlerken ürperti duyar. Sonra derileri ve kalbleri Allah’ı anmakla ısınıp yumuşar,
sükûnet bulur. İşte bu, Allah’ın hidâyetidir ki onunla dilediğine yol gösterir. Ama
Allah’ın şaşırttığı kimseyi ise hiç kimse doğru yola koyamaz. 
(Zümer Sûre-i Celîlesi, 39/23)