Ramazan Ufku

Ramazan-ı Şerif’e Dairdir

 

Mübarek Ramazan ayı, bütün hayırları ve bereketleri câmîdir. Kim Ramazan ayını çok iyi değerlendirip hayır ve bereketinden nasipdâr olursa, bütün senesini o câmiiyet içinde geçirmeye muvaffak olur.

(İmam Rabbanî kuddise sirruh)