Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Meali - 23. Cüz

Gerçekten onlara tam bir vukufla mânalarını bir bir bildirdiğimiz
ve iman edecek kimseler için bir hidâyet, bir rahmet olan bir Kitap
getirdik.
(A’raf Sûre-i Celîlesi, 7/52)