Ramazan Ufku

Kur'an-ı Kerim Meali - 21. Cüz

Hayır, hayır! Kur’ân onların iddia ettikleri gibi beşer sözü değildir.
O, Levh-i Mahfuzda olan pek şerefli bir Kur’ân’dır.
(Burûc Sûre-i Celîlesi, 85/21-22)
***