Ramazan Ufku

Kararan Dünyaya Rağmen Apak Bir Ay

 
Kur’ân-ı Kerim’den başka hiçbir kitabın takvaya, bu ölçüde, bu derinlikte, bu şümûlde ve Kur’ân’dakine denk bir mânâ yüklediğine şahit olmadığım gibi, İslâm’ın dışında hiç bir ahlâk ve terbiye sisteminde de bu seviyede, madde ve mânâyı kucaklayan;
kökü dünyada, dalları, çiçekleri, meyveleri ukbâda sihirli bir
kelimeye rastlamadım.
(Takva)